RRETH AFRI TRADE

Kompania Afri Trade” N.T.P është themeluar në vitin 1992. Në fillim ndërmarrja veprimtarinë e saj e ushtronte në territorin e Prizrenit, por pas një kohe e zgjeroi në tërë territorin e Kosovës.

Sosini
Fide
Sheherzada

Video