RRETH AFRI TRADE

AFRI TRADE

Kompania Afri Trade” N.T.P është themeluar në vitin 1992. Në fillim ndërmarrja veprimtarinë e saj e ushtronte në territorin e Prizrenit, por pas një kohe e zgjeroi në tërë territorin e Kosovës.

Sot “Afri Trade” N.T.P. ka marrëveshje ekskluzive me disa kompani të njohura të rajonit si dhe të Evropës , për të sjellur konsumatorit Kosovar produkte sa më kualitative.

Serioziteti, përpikshmëria dhe bashkëpunimi janë faktorët e suksesit të marrëveshjeve që ka me të gjitha këto kompani.

Me një staf të menaxhimit profesional si në fushat e: marketingut, shitjes, merchandisingut, logjistikës, financave, e cila me këtë staf profesional i kryen të gjitha shërbimet e nevojshme që klientët tanë të mbeten të kënaqur.